تاجران و مدیران در برابر تبلیغات - من چاپ را دوست دارم - چاپ تبلیغات نشر و بسته بندی
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
تاجران و مدیران در برابر تبلیغات – من چاپ را دوست دارم

من چاپ را دوست دارم زیرا استفاده از آن آسان است. چاپ پیش از اینکه واژهای برایش بیافرینیم، بیش فعال بود. تلویزیون عالیست، اما با شما رو در رو گفتگو میکند و با همه جذابیتش، اگر منصفانه بگوییم هنوز رسانهای منعطف است. آن را روشن میکنید و میتوانید به تماشای این کانال یا کانال دیگر بنشینید. اما نمیتوانید که نیمهشب یا روز بعد یا هر زمان دیگری به زمان گذشته برگردید. نمیتوانید تصویری از آن را جدا کرده و به دوستتان بدهید.

کیت رینهارد
مدیرعامل
شرکت نیدهام هارپر ورلدواید

چگونه تبلیغات چاپی تهیه کنیم

تبلیغات چاپی یکی از کهنترین روشهای تبلیغاتی جهان است. پیشینه آن به زمان کشف دنیای نوشتاری باز میگردد.

حتی با این وجود میتوان گفت که چاپ با پخش رادیویی خویشاوندی برادری دارند؛ گاهی هیجانانگیزتر و زندهتر به نظر میرسند، هیچ چیز به واسطه اینکه چاپ وسیلهای است که در برخی موارد ویژه خوبست مغلوبش نمیکند.
یکبار کسی به من گفت که اخباری که عصرها از تلویزیون پخش میشود، برابر با همان تعداد کلماتی است که در سه چهارم روزنامه در صفحه نخست میآید.

چاپ برای بیان جزئیات بینظیر است. در فروش بسیاری چیزها مطلوب است. اگر زمانیکه یک آگهی را میبینید چیزی از دست دهید، میتوانید دوباره آن را بخوانید. ولی نمیتوانید پخش آگهی بازرگانی رادیویی یا تلویزیونی را دوباره انجام دهید این وسیله خوبیست که بابت توجه هزینه کنید. قیمتها میتوانند در روزنامهها بیان شوند تا با هم قیاس شوند. اما در پخشهای رادیویی یا تلویزیون، قیمتها، همراه با شماره تلفنها، ممکن است اشتباه شنیداری ایجاد کنند.

کوپن تبلیغاتی!

همچنین شما میتوانید کوپنهایی در تبلیغ چاپی ارائه کنید که میتواند دلیل دیگری از برتری این رسانه بر دیگر رسانهها باشد. برای خرید تبلیغات چاپی، میتوانید به آژانسهای تبلیغاتی بروید یا اینکه مستقیما از روزنامه یا مجله بخواهید که نماینده فروش خود را معرفی کنند.
فایده خرید از آژانس تبلیغاتی اینست که آژانس همه جزئیات ار به عهده میگیرد و شما معمولا نیازی ندارید که زحمتی متحمل شوید. حق کمیسیون 15درصد پرداخت میکنید و اوضاع رو به راه میشود.

در هر حال، شمار کمی از روزنامههای محلی به آژانسها حق کمیسیون پرداخت میکند. زیرا آنها تیم فروش خود را دارند و بر این باورند که حق کمیسیون برای آژانس و بازاریاب خودشان، خرج اضافه است.

من منطقی در این کارشان نمیبینم، چون آژانس تبلیغ شما را میگیرد، رونویس میکند و این رونویس را برای آگهی منتقل میکند. در اینجا بازاریاب چه نقشی دارد؟

نقش بازاریاب

بازاریابها در برنامههای تلویزیون و رادیویی و دیگر صنایع تبلیغاتی، وجود دارند، اما آنها هر جور که باشد تاوان 15درصد حق کمیسیونی که بایستی به آژانس پرداخته میکردهاند را میپردازند.

دلیل اینکه من به این موضوع اشاره کردم ساده است. اگر روزنامه شما به روشی که به شما گفتم کار میکند، اطمینان حاصل کنید که آژانس تبلیغاتی شما این مسئله را درک میکند که شما بابت تبلیغات رسانهای که روزنامه پرداخت نخواهد کرد. هزینه میپردازید. ارگ آنها این مسئله را درک نکنند، ناخودآگاه تنها «کمک» میکنند تا شما رسانه مناسب را انتخاب کنید که با پرداخت حق کمیسیونش موافق است.

نشریات و تبلیغات

اگرچه من هرگز برای این موضوع مطالعهای انجام ندادهام، جای تعجبی ندارد اگر دست کم 25 تا 30درصد از تمام هزینهی رادیویی مصرف نشریات شود… اگر که حق کمیسیون آژانس پرداخت شده باشد شاید روزی چشم دنیا به روی نشریات باز شود.

بسیاری از نشریات، تیم بازاریابی خود را دارند. آنها کار شما را به یک بازاریاب میسپارند و آن شخص «نماینده شخصی» شما میشود. حتی اگر این آدمها کارمندان حقوقبگیر باشند، بایستی به آنها حق کمیسیونی هر چند اندک پرداخت و اغلب آها دلشان مبلغی میخواهد که از دستمزدی که شما منصفانه در نظر گرفتهاید بیشتر است.

نبایستی از آنها پرسید که «آگهی من باید چه اندازه باشد؟» یا «چند وقت به چند وقت باز آگهی بدهم» یا «آیا فکر میکنی که تبلیغات در این بخش به نفع من است؟» پرسشهایی از این دست که نشانی از پول دارند، باعث درخشش چشمانشان میشود.

یکی از موضوعاتی که آنها به آن علاقهمند هستند این است که «… لازم نیست برای تبلیغ به آژانس تبلیغاتی پولی پرداخت کنید…. ما این کار را به رایگان برای شما انجام میدهیم!» شنیدهاید که «شما هر چقدر پول بدهید آش میخورید؟» این را به خاطر داشته باشید.

شما میتوانید نشریهای را باز کرده و آگهیهایی را ببینید که توسط آژانسهای تبلیغاتی تهیه شدهاند. به نظر میرسد که این آگهیها تفاوتی با یکدیگر ندارند. آگهیهایی که مشابه به نظر میرسند، تبلیغاتی هستند که در روزنامه به صورت رایگان چاپ شدهاند.

مطالعه تبلیغاتی؟

هدف از تبلیغات چاپی، فقط انعکاس آنها در روزنامهها و نشریات نیست، بلکه هدف از آنها مطالعه توسط خوانندگان است به همین دلیل، توصیه میکنم که هرگز اجازه ندهید که روزنامهها، رنگ و لعاب تبلیغات شما را افزایش دهند. برای این کار از آژانس تبلیغاتی خود کمک بگیرید و اجازه دهید یک شخص

مستقل آن را انجام دهد. مطمئن شوید که آگهی شما با سایر آگهیها متفاوت بوده و این شانس را دارد که به نفع دیگران باشد.

اکنون زمان تصمیمگیری در مورد اندازه آگهی است. همچنین باید در مورد تعداد آن نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ کنید. البته اتخاذ این تصمیمات چندان ساده نیست. در این زمینه نمیتوان فرمول مشخصی ارائه کرد، زیرا اتخاذ هر گونه تصمیمی به نوع کالایی که به فروش میرسانید و اینکه میخواهید چند آیتم را در معرض دید قرار دهید بستگی دارد.

همانگونه که گفته شد، شما نیازی به صحبت کردن با نماینده تبلیغاتی روزنامه ندارید، زیرا این عمل مانند این است که از یک روباه بخواهید از یک مرغداری محافظت کند.

اما با چه کسی در این باره صحبت کنید؟ البته، با آژانس تبلیغاتی خودتان. آنها شما را و کار شما را میشناسند و با رسانهای که شما به کار میبرید آشنایی دارند. اما اگر آژانس تبلیغاتی ندارید و میخواهید خودتان این کار را انجام دهید، از همان منطق قدیمی رایج و ساده استفاده کنید.
نمیتوانم سعی کنم که این سناریو را شرح دهم، زیرا کا رو تولید شما میبایست مناسب هر موقعیت تبلیغاتی باشد.

READ  تبلیغات عجیب و غریب

چند مورد از آنها عبارتند از:

1. وقتی میخواهید قشرهای متفاوتی را تحت تاثیر آگهی خود قرار دهید، توجه کنید که تبلیغاتی متفاوت به کار ببرید و آن را در جایی که برای اقشار مختلف قابل رویت است قرار دهید. (مثلا، انگشترها؛ در اماکن زنانه. ساعتهای مردانه؛ در اماکن کاری). اگر تلاش دارید تا به اقشار بسیار مختلفی در یک آگهی تبلیغ کنید، موضوع جلب توجه همه منتفی است چرا که اصلا کسی را جذب نمیکند.

2. اطمینان حاصل کنید که آگهی شما برای آن خواننده منطقیترین است. تبلیغات سرگرمکننده را در صفحات سرگرمی قرار دهید. تبلیغات ماهیگیری و شکار رادر بخشهای ورزشی قرار دهید.

3. در دسترس بودن و توالی آگهی را تعیین کنید. سعی کنید که 5 تا 7 بار در دوره فروش خودتان آگهی بدهید و بر اساس تمکن خودتان، آن را سایزبندی کنید. بهتر است که در وهله اول یک آگهی بزرگ تهیه کنید و با تبلیغات کوچکتری آنها را ساپورت کندی تا یادآوری شود. کسانی که آگهیهای تمام صفحه را میخرند؛ قانون تکرار را با خرید توالی 4 تا 5 بار متوالی زیر پا میگذارند. اما تبلیغات گران در طول سال از روزنامه استفاده میکنند.

4. تا آنجا که ممکن است، از تبلیغات همزمان استفاده کنید. تبلیغات روزنامهای خود را با دیگر رسانههایی مانند رادیو، تلویزیون، بیلبوردها، ترانزیتها یا بستههای پستی ساپورت کنید.

بهترین نصحیت من درباره تبلیغات چاپی اینست:

سراغ روزنامه یا مجلههایی بروید و آگهیهایی را که دوست دارید، جدا کنید. آگهیهایی که توجه شما را جلب کردهاند بخوانید و از خودتان بپرسید چرا آنها را دوست دارید. شاید دلیل این امر، طراحی آگهی باشد، یا روش نوشتارش خوب بوده است. اگر بتوانید تشخیص دهید که چرا آنها را دوست دارید، دور بهترین تصاویر را دایره بکشید و آنها را به هنرمند خود به عنوان نمونه کاری که دلتان میخواهد کارتان شبیه به این بشود، بدهید.

آگهیتان را برجسته، پررنگ و متفاوت کنید. برای سرگرمی، فردا صبح یک نمونه جالب درست کنید. پس از اینکه روزنامه صبح را خواندید، تبلیغاتی که به خاطر میسپارید را یادداشت کنید. با اینکه درباره آگهی فکر میکنید، در حالت عادی، مطمئنم که شما لیست کوتاهی تهیه میکنید.

یک آگهی با این دید درست کنید که میخواهید وقتی روزنامه میخوانید، توجه را جلب کند و بدانید که احتمالا توجه دیگر مردمان را هم جلب خواهد کرد.
از تکرار آگهی خود نترسید. احتمال دارد که زودتر از اینکه خوانندهها خسته شوند شما از دست آنها خسته شوید. فارغ از هر چیزی آگهی چاپی دست کم برای سه بار ارئه خوبست.

مجلات ؟ روزنامه ها یا تلویزیون؟

ما در این بخش درباره روزنامهها بسیار صحبت کردیم، قطعا روزنامه، یک رسانه تبلیغاتی چاپی است که بیش از دیگر تبلیغات چاپی رایج است. مجلهها هم فرم جالبی از تبلیغات هستند که میتوان برای شناسایی به بیشتر اقشار خاص از آن استفاده کرد.

آنچه که بیشتر مردم از آن آگاهی ندارند این است که بسیاری از نشریات «ملی» برنامههایی دارند تا آگهیهای محلی را در محلههای بومی منتشر کنند. در جاهای زیادی میتوانید در مجلههایی مانند «راهنمای تلویزیون»، «خبر هفته» و دیگر مجلات آگهی دهید؛ تنها میتوانید یک شهر یا منطقه یا استان را تحت پوشش قرار دهید. بهترین جایی که میتوانید درباره منطقه خودتان سوال کنید. آژانس تبلیغاتی خودتان است.

بیشتر نصایح من درباره تبلیغات در روزنامهها برای مجلات هم کارآیی دارند. توقع ندارم که آگهی شما با این نکات به وجود آمده باشد برای یک ماهنامه، 5 تا 7 بار تکرار در سال میتوانید گزینه مناسبی باشد.

اگر نظر شما معطوف به تبلیغات در یک مجله است، چندین شماره آن را بخرید و بخوانید. اگر هنوز هم به طور جدی درباره تبلیغات در آن فکر میکنید، با نماینده فروش مجله تماس بگیرید و «تعرفه آگهی»ها را درخواست بدهید (نگران نباشید، رایگان است). تمام اطلاعاتی که لازم است بدانید؛ مشتمل بر نرخها، فروشگاههای ویژهای که احتمالا با حرفه شما مرتبط است و در شماره بعدی چاپ میشود و… را به شما ارائه میکنند. ببینید آیا بخشهای ویژه دیگری هم هست که کالای شما مرتبط با آن باشد. ببینید آیا تبلیغات رقیبی در مجله هست و به این فکر کنید که چطور میتوانید بهتر از آنها آگهی دهید.

تبلیغات چاپی یا تلویزیونی؟

هر چه پیام شما پیچیدهتر باشد و هر چهقدر جزئیات بیشتری برای ارائه داشته باشید، احتمال بیشتری دارد که تبلیغات چاپی بهترین واسطهای باشد که برگزیدهاید.

همانند همه نوع تبلیغات، من رهنمودهایی برای حرفهای کردن کارتان به شما ارائه دادم. طوری آگهی بدهید که در رقابت با دیگر تبلیغاتی که همه جا را پر کرده؛ برجستهتر باشد لطفا از یاد نبرید زمانیکه توجه خوانندگان را جلب کردید؛ فروش خواهید داشت.

اخبار شبکه تلویزیونی به طور متوسط شامل همان تعداد عباراتیست که در صفحه نخست روزنامه نیویورک تایمز وجود دارد. مدیا مسیجز
برخی آدمها هر چیزی در گوششان زمزمه کنید؛ باورشان میشود

تلویزیون فقط شما را تغذیه میکند. رادیو با شما عجین میشود.
هیتمن براون
رادیو تئاتری خلاقانه برای ذهن است.
«ولفمن جک» اسمیت

چگونه آگهی رادیویی موثری تهیه کنیم

تبلیغات در رادیو و دیگر رسانههای رادیویی با چاپ تفاوت دارند، زیرا آگهی شما پس از پخش شدن غیب میشود. در حالیکه تبلیغ چاپی بر جای میماند، تبلیغ رادیویی مصرف شده و تمام میشود.

اگر یک آگهی بازرگانی در ساعت 7:20 بامداد پخش شود، اگر بخواهید آدرس یا شماره تلفن آن را داشته باشید؛ دیگر نمیتوانید به آن گوش دهید. میبایست تا زمانیکه دوباره آگهی پخش میشود صبر کنید.

اکنون که تمام این موارد بدیهی است، درک این تفاوتها نقش مهمی در تشخیص نحوه و زمان ارائه تبلیغ رادیویی دارد. ترتیب تکرار، عنصری حیاتی در تبلیغات موثر رادیویی است. وقتی نمیتوانید به طور اتوماتیک دوباره به آگهی رادیویی گوش دهید، میبایست همان آگهی را چندین بار بشنوید تا کاملا جذبش شوید. اگر بار اول آدرس را نفهمیده باشید، آگاهانه یا ناخودآگاه امیدوارید که دوباره به زودی بتوانید اطلاعاتی که لازم دارید را به دست آورید. این گونه است که آگهی رادیویی کار میکند.

READ  تبليغات به ياد ماندني
شنودگان بیشتر بشنوند

بیشتر اوقات، زمان تبلیغات رادیویی را باید چند تا چند تا بخرید. تکرار بالا در بازههای کوتاه زمانی در مقایسه با تکرار پایین در بازههای زمانی طولانیتر تاثیر بیشتری دارد.

چون با این کار مخاطبین شما میتوانند آگهی شما را بارها بشنوند و بیشترین اطلاعات را از آن به دست آورند.
برای نمونه، اگر بخواهید برای دو هفته رقابت کنید و آگهی بدهید و بتوانید 42 بار آگهی در رادیو بخرید، من به شما این ترتیب پخش را پیشنهاد میکنم: سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، 3 بار بین ساعتهای 7 تا 9 صبح و 4 بار بین ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر برای دو هفته. توجه کنید که من هم روزهای متوالی و همچنین توالی ساعات را در نظر گرفتهام.

با آگهی دادن در زمانهای متمرکز و در روزهای ثابت، آگهی شما بیش از آن چیزی که واقعی است به نظر میرسد. چه باورتان بشود یا نه، مردمی که دو یا سه روز تمرکز میکنند روی رقابت کالاها، آگهیتان را میشنوند و گمان میکنند که آگهیتان همیشگی است.

شاید یک آماتور سه بار در هر روز و برای 14 روز آگهی بدهد که همان 42 بار آگهی میشود، اما این کار موثر واقع نمیشود.

شناسایی ساعات و روزها!

همانگونه که میدانید تبلیغ رادیویی در زمانهای مختلف روز قیمتهای متفاوتی دارد. گرانترین زمان، رانندگی نام دارد، که معمولا بین ساعت 6 تا 10 صبح و 3 تا 7 بعد از ظهر است. دلیل این نامگذاری بسیار ساده است زیرا این زمان، زمانی است که مردم برای رسیدن به محل کار یا برگشتن از آن رانندگی میکنند و زمانی است که آنها به رادیو گوش میکنند. پس تعداد شنوندگان معمولا در این بازههای زمانی از دیگر زمانها بیشرت هستند.

صبح زود، بعد از ظهر، عصر و غروب زمانهایی هستند که قیمت تبلیغات ارزانتر است چرا که مردم کمتری به رادیو گوش میدهند. اما این برای ایستگاههای رادیویی مشکلاتی پدید میآورد. چطور میتوانند تمام زمانهایی که اهمیت کمتری دارند را بفروشند؟

در این زمان، دست اندر کاران رادیو به «طرح تجمیع شنوندگان» میپردازند در این طرح، زمان تبلیغی که میخرید را به سه بخش تقسیم میکند، 3/1 زمان را در زمان رانندگی به شما میفروشد، 3/1 زمان را صبح زود یا بعد از ظهر و 3/1 دیگر را عصر. تا حدودی «جمیع شنوندگان» نام نامناسبی است چون سعی شما این است که همه شنوندگان ایستگاه را به خود اختصاص دهید، حتی زمانی که افراد کمتری به آن گوش میکنند. چه اهمیتی دارد اگر شما 100درصد از شنوندگان را به خود اختصاص دهید؟

زمان گوش گردن

چیزی که واقعا مهم است این است که زمانی را بخرید که مردم به شما گوش میکنند نه زمانیکه گوش نمیکنند و رادیو تنها 3/1 زمانی را که شما میخواهید میفروشد. اما طرح تجمیع شنوندگان، ارزانتر است و بسیاری از صاحبان کار به آن علاقه دارند،….. مانند آماتورهایی که برنامه زمان تبلیغ برنامه رادیویی میخرند یعنی همان افرادی که به آنها اشاره کرده بودم. حتی اگر این دلیل وسوسه کننده خوب هم وجود داشته باشد (و شاید برخی دیگر دلایل)، شما میبایست فقط زمانیکه مردم گوش میکنند، آگهی بدهید. که بدان معناست که بایستی زمان رانندگی را بخرید، حتی اگر قیمت آن بیشتر باشد.

اندکی به این موضوع بیناندیشید. کسانی که میدانند چطور زمان تبلیغ رادیویی بخرند (معمولا آژانسهای تبلیغاتی موثرترین زمانها را خریداری میکنند. که زمانهای بیشماری میماند که باید ایستگاه رادیویی به فروش برساند. پس از طریق خرید از طرح فوق، آنها در واقع به طور موثری هر زمان دیگری که در دسترس است را میفروشند…. و این درست برای کسانی است که چیز زیادی درباره سرشت رادیو نمیدانند.

وقتی شما با نماینده یک رادیو صحبت میکنید، احتمال دارد که در مورد قرار دادهای ویژهای که مشتمل بر زمانهای پخشی است، حرف بزنید که حرفهایها آنها را نمیخواهند. اما اگر آنها این زمانها را نمیخواهند، شما هم نباید بخواهید.

من تحت دو شرایط «تئوری شالاپ رادیویی» را نقش می کنم.

برای نمونه، اگر اسپانسر برنامهای مردم پسند شده باشم، مثلا برنامه پاول هاروی، تنها یک بار در روز آگهی میدهم…. اما شنوندگان آن مشخص و ثابت هستند. در طی یک هفته، احتمال بالایی دارد که سه یا چهار بار آگهی مرا شنیده باشند.
همچنین، تبلیغات به روش این طرح، برای صبح زود یا عصر برای شنوندگان ویژهای یا به دلایل زمانبندی خریده باشم. اگر مخاطبان شما زنانخانه هستند شاید بهتر باشد که صبح زود یا بعد از ظهر آگهی بدهید. یا اگر رستورانهای 24 ساعته در شبانهروز دارید عصر یا بعد از ظهر زمانهایی هستند که در این زمانها به خاطر میسپارد.

به نظر من طرح تجمع شنوندگان در فصل تابستان، کارآیی بیشتری دارد، چون مردم این زمانها بیشتر به رادیو گوش میکنند. چنانکه بخواهید جمعیت زیادی را جذب کنید، مانند کنسرت، سیرک، نمایشگاه، مسابقات ورزشی و…. به نظر میرسد که در این موارد هم این روش مناسب باشد.
تعداد شنوندگان رادیو در بهار و تابستان زیاد میشوند، در حالیکه مخاطبان تلویزیون در پاییز و زمستان زیاد میشوند و در تابستان از شمارشان کاسته میشود. اینها نکات قابل توجهی است که زمانیکه یک رسانه تبلیغاتی را انتخاب میکنید باید به آن دقت کنید.

البته، به نظر من تبلیغات در ایستگاهی که خودتان گوش میدهید ایدهآل است. اما شاید تبلیغ خوبی از کار در نیاید.

رقابت خوب رادیویی

برای یک رقابت خوب رادیویی، اگر امکان داشته باشد، سه ایستگاه یا بیشتر با برنامههای تبلیغاتی در زمانهای مشخص میبایست مورد استفاده قرار گیرند.

READ  هنر طراحی بسته بندی

شاید 20 تا 30 ایستگاه رادیویی به کار گرفته باشید. اما بیشتر شهرها یک یا دو روزنامه و چهار یا پنج ایستگاه تلویزیون دارند (به جز تلویزیونهای کابلی). استفاده از چندین ایستگاه برای انحصار اقشار مختلف دلیلی بسیار منطقی است.

برای اینکه بیشترین ایستگاههای مردم پسند را در اقشاری که میخواهید مخاطب خود سازید، نکته مهم این است که آخرین نظرسنجیها را بررسی کنید. آژانس تبلیغاتی شما میتواند آنها را تهیه کند یا میتواند معمولا از هر بازاریاب رادیویی یک کپی از آن را درخواست کنید.

آربیترون، که اغلب به نام “A. R. B” یا “Arb” شناخته میشود، یکی از مهمترین روشهای نظرسنجی رادیویی یا انتشاراتی است.

این نظرسنجیها نشان میدهند:

1. چند نفر در زمانهای مشخصی از روز و در هر ایستگاه رادیویی به آگهی شما گوش میکنند
2. سرشکنی از آمار شنوندگان هم ارائه میکند.

اگر میخواهید برای دختران زیر بیست سال آگهی دهید، کافی است ببینید چه ایستگاهی بیشتر در بین این بخش از جامعه محبوبیت بیشتری دارد. نظرسنجیها معمولا بهترین زمان را برای دستیابی به گروه سنی مورد نظر به شما میگویند.

دنیا بر محور عرضه و تقاضا می چرخد. پس، انتظار میرود که هزینه بالاتری باید در قبال شبکههای پرطرفدارتر پرداخته شود. زمانیکه یک نظرسنجی منتشر میشود، ایستگاهها و شبکههای رادیویی بر اساس آن تجدید نظرهایی در برنامههای خود اعمال میکنند.

در حقیقت، بیشتر ایستگاهها، کارتهای ارزیابی خود «ترازهای قیمت» دارند که نیازی نباشد که برای هرگونه تغییر در میزان محبوبیت برنامههای خود تغییرات چاپی اعمال کنند. آنها فقط ترازها را جا به جا میکنند.

اما از آنجا که درباره هزینهها صحبت میکنیم، این مسئله را به خاطر داشته باشید که رادیو شاید بحثانگیزترین رسانه تبلیغاتی در هر بازار داد و ستد بوده و در هر عرصه رقابتی تبلیغاتتان، موثرترین ابزار باشد.

تفاوتی ندارد که شما یا آژانس تبلیغاتی این کار را انجام دهید.

زمانیکه برای تبلیغات برنامهریزی میکنید، به بهترین نتایج دست خواهید یافت. اگر برنامه شما این باشد که برای یک هفته، یک ماه یا سه ماه تبلیغ کنید، از ایستگاه رادیویی درخواست تعرفه کنید. مقایسههایی با دیگر ایستگاههای مشابه داشته باشید. باید بتوانید تخفیف بگیرید، به صورت زمانهای آگهی بازرگانی رایگان یا اشتراک رایگان در هر چیزی که به شما سود برساند.

اگر آگهی بازرگانی بزرگی بدهید، هرگز نباید قیمتهای عادی که برای خریدهای معمولی است بپردازید.

من چندان تمایلی به رادیو ندارم، زیرا میتوانید اقشار مختلف و شنوندگان خاص آن را داشته باشید میتوانید به شماری محتوم و اقشار خاصی از مردم دست یابید. اگر کالای شما روستایی است، انتخاب موسیقی برای آگهیتان سخت نیست. متخصصانی در ایستگاههای رادیویی در این زمینه کار میکنند و اینگونه جریان آگهی ادامه مییابد.

مخاطبان رادیو

رادیو مخاطبان منحصر به فردی دارد. در برخی موارد تعداد مخاطبان انگشت شمار است، اما با این حال گروه خاصی از مردم را هدف گرفتهاید و بهتر از آن این است که میتوانید مخاطبان خاصی که انتظارش را دارید به دست آورید و کمتر بابت اقشاری که نیاز ندارید اضافه هزینه پرداخت میکنید…. یا به عبارت دیگر، مردمی که برای کالا یا خدمات به شما مراجعه نمیکنند.

اما هدف نهایی شما خرید ساعت پخش نیست. دستیابی به مخاطبی که به آگهی شما گوش کند، تنها راه برای تاثیر بر سلوک آنها و فروش کالا به آنهاست.

تا به حال توجه کردهاید که آگهیهای رادیویی چقدر شبیه هم هستند. آنها را احتمالا خود ایستگاههای رادیویی درست کردهاند، که از همان آنونسها و تکنیکهای قدیمی خسته کننده استفاده میکنند.

آگهی چاپی یا رادیویی؟

پیشنهاد من همان است که برای آگهی چاپی گفته بودم. متفاوت باشید. پررنگ باشید. به چشم آدمها بیایید و نگذارید که ایستگاه رادیویی برای شما تبلیغات درست کند. نود درصد مواقع، آگهی میدهید که مردم به آن توجه نمیکنند یا اصلا رادیو را خاموش میکنند و همه مشکل شما این است که مخاطب مناسب را در ایستگاه مناسب پیدا کنید با قیمتی که اضافه نباشد.

پیشنهاد میکنم که از آژانس تبلیغاتی خودتان یا از یک مرکز تولید رادیویی خوب کمک بگیرید. اگر از این خدمات استفاده کنید، اطمینان حاصل کنید که آنها آگهی معمولی تولید نکنند و حاضر نشوید که آگهی به صورت نامناسب از رادیو پخش شود. اطمینان حاصل کنید که اخگری برای روشن کردن آتش توجه شنوندگان خود ایجاد کند و اطمینان حاصل کنید که از همان گویندهای که در آن ایستگاه رادیویی کار می کند استفاده نکنید. باز هم فراموش نکنید که باید معامله کنید.

نکات مهم:

1. اگر در آگهیتان آدرس خود را میگویید، آن را مختصر کنید.

2. از شماره تلفنهایی که در رادیو گفته شوند متنفرم چرا که میتوانم تصورش را کنم که مردم آن را یادشان میماند یا یادداشت میکنند. اگر مجبورید که شماره تلفن خود را بگویید، آن را به کتابهای تلفن مرجوع کنید. اگر شماره شما در کتابچه تلفن نیست، تبلیغی در روزنامهها بدهید و در آگهی رادیویی به آن رجوع کنید.

3. وقتی با رسانه تبلیغاتی دیگری هم کار کنید؛ اینجاست که رادیو بهتر وارد عمل میشود. روش همراهی رسانهها را به خاطر دارید؟ میتوانید حتی در حین تبلیغ رادیویی اشارهای به آگهیهای روزنامهها یا تبلیغات تلویزیونی یا بیلبوردها داشته باشید که ترفند موثری است.

4. ببینید قیمتها در تبلیغات 30 و 60 ثانیهای چقدر تفاوت دارند. معمولا هزینه، تبلیغات 30 ثانیهای تنها 3/1 کمتر از تبلیغات 60 ثانیهای است. در نتیجه، تبلیغات 60 ثانیهای به صرفهتر است.

به خاطر داشته باشید که رادیو به معنای تکرار است. از تئوری شالاپ رادیویی استفاده کنید و با اینکار آگهی خود را قویتر از آنچه که هست ارائه کنید. رادیو یک رسانه تبلیغاتی فراگیر و بسیار منعطف است که میتوانید برای هر کاری خوب کار کند. تا زمانی که شما از عقل سلیم استفاده کنید.

 

0/5 ( 0 نظر )

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false